Αρχική Σελίδα
Νέα - Εκδηλώσεις
Ταυτότητα - Προφίλ
Έργα
MOTIVATE
STEPPING
WiseGRID
Συγγράμματα - Βιβλία
Επικοινωνία
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΒΙΒΛΙΑ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


Αρχική Σελίδα


Η διοργάνωση αποτελεί συνέχεια του 1ου και 2ου διεθνούς συνεδρίου, τα οποία, με τίτλο "Λιμάνια, Θαλάσσιες Μεταφορές & Νησιωτικότητα: Περιβάλλον, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα", πραγματοποιήθηκαν το 2016 και 2017 στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά και στη Μήλο, με συμμετοχή πολλών και διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων συνέδρων.

Στο συνέδριο θα παραστούν παράγοντες από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση που σχετίζονται με τη χάραξη πολιτικής σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και εκπρόσωποι της ναυτιλίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της αυτοδιοίκησης, των συλλογικών φορέων και των εταιριών που αναπτύσσουν τεχνολογίες στους τομείς της ενέργειας, των έξυπνων δικτύων, των επικοινωνιών, των μεταφορών, της διοίκησης και της διαχείρισης των αγορών, με στόχο να ενισχυθεί η εξωστρέφεια και να προωθηθεί η ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών.

Προηγούμενα Συνέδρια:


Δελτίο Τύπου: Διεθνής Συνάντηση Εργασίας "Πολιτισμικές Διαδρομές και Βιώσιμος Τουρισμός στην Κύθνο" - 13 Ιουνίου 2017

Στο πλαίσιο ανάδειξης της στρατηγικής της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ) πραγματοποιήθηκε η Διεθνής Συνάντηση Εργασίας "Πολιτισμικές Διαδρομές και Βιώσιμος Τουρισμός στην Κύθνο" στις 9 Ιουνίου. Τη συνάντηση διοργάνωσε το Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό Γραφείο Αιγαίου με την υποστήριξη των φορέων Friedrich-Ebert-Stiftung Athen και το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ και φιλοξενήθηκε από το Δήμο Κύθνου.

Εκδήλωση «Έξυπνα Νησιά: Χάραξη Νέων Δρόμων για τα Νησιά της Ευρώπης» με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - 28 Μαρτίου 2017

Με πολύ μεγάλη συμμετοχή και παρουσία νησιών από όλη την Ευρώπη έλαβε χώρα στις 28 Μαρτίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η εκδήλωση Έξυπνα Νησιά: Χάραξη Νέων Δρόμων για τα Νησιά της Ευρώπης. Η εκδήλωση παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό κοινό την Πρωτοβουλία «Έξυπνα Νησιά», η οποία αναδεικνύει τις δυνατότητες υλοποίησης έργων στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και της ήπιας κινητικότητας, της διαχείρισης απορριμμάτων και υδατικών πόρων, αξιοποιώντας τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας