Αρχική Σελίδα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας
Μελέτες - Ωρίμανση Έργων
Δόμηση & Κτίρια
Θεσμικό Πλαίσιο
Νέα - Εκδηλώσεις
Επικοινωνία - Σύνδεσμοι
Αρχική Σελίδα
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΥ-ΑΙΓΑΙΟΥ

Το Ενεργειακό Γραφείο Ίου-Αιγαίου είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε το 2008 για την υποστήριξη των νησιών του Αιγαίου στον ενεργειακό σχεδιασμό και στην ανάπτυξη και ωρίμανση έργων στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας.
Ο στρατηγικός στόχος του ενεργειακού γραφείου είναι η αύξηση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα νησιά και η προώθηση τεχνολογιών και πρακτικών για ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας.
Οι κύριοι άξονες δράσης για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και ο συντονισμός των επαφών της τοπικής αυτοδιοίκησης με την κεντρική διοίκηση, τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας, τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, τις τοπικές κοινωνίες και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς. Μέσω αυτής της προσέγγισης το ενεργειακό γραφείο επιδιώκει αφ' ενός να ωριμάσει έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας μέχρι το στάδιο της χρηματοδότησης και αφ' ετέρου να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών ως προς την αποδοχή των παραπάνω έργων και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή και εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών στις σχεδιαζόμενες επενδύσεις.

Ενδεικτικές δράσεις που υλοποιούνται από το ενεργειακό γραφείο περιλαμβάνουν:

  • Στρατηγικός ενεργειακός σχεδιασμός
  • Εκπόνηση σχεδίων δράσης αειφόρου ενέργειας
  • Ενθάρρυνση νέων επενδυτικών σχημάτων
  • Υποστήριξη και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού στο τοπικό επίπεδο
  • Δικτύωση με άλλα Ευρωπαϊκά νησιά και σχετικές δομές
  • Ενίσχυση της ανταλλαγής εμπειρίας
  • Ενίσχυση του διαλόγου με τους πολίτες

Διεθνές συνέδριο «Έξυπνα Δίκτυα και Νησιά της Ευρώπης»

Με μεγάλη επιτυχία το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων του Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ) διοργάνωσε στην Αθήνα διήμερο διεθνές συνέδριο «Έξυπνα Δίκτυα και Νησιά της Ευρώπης», με κεντρικό ομιλητή τον Dominique Ristori, Γενικό Διευθυντή Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αποτέλεσε συνάντηση υψηλού επιπέδου για τις εταιρείες δικτύων και ενέργειας, τους παραγωγούς ανανεώσιμων πηγών, τις ρυθμιστικές αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τους ευαισθητοποιημένους καταναλωτές.

Νέα - Εκδηλώσεις

Ακαδημία Ενέργειας: Ολοκληρώθηκε ένας ακόμα επιτυχημένος κύκλος κατάρτισηςνεο!

Με πολύ μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία ολοκληρώθηκε ο κύκλος 2013 της Ακαδημίας Ενέργειας, ενός προγράμματος κατάρτισης στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο 3ος κατά σειρά κύκλος (Ιούλιος 2013 - Ιανουάριος 2014) διοργανώθηκε με την υποστήριξη της αντιπροσωπείας του Ινστιτούτου Friedrich Ebert στην Ελλάδα έπειτα από την μεγάλη ανταπόκριση που έλαβε η Ακαδημία Ενέργειας κατά την περίοδο 2009-2011.


Αν είστε μέλος, παρακαλώ εισάγετε κωδικό για πρόσβαση στις σελίδες μελών:


Ημερίδα «Αειφόρος Ενέργεια και Προτεραιότητες για την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε.»νεο!

Με μεγάλη συμμετοχή και σημαντικές εισηγήσεις ολοκληρώθηκε η ημερίδα που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EASME δια του Managenergy) και το Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου για τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας..

Συνέντευξη Τύπου για το πρόγραμμα «ΕΞΥΠΝΑ ΔΙΚΤΥΑ σε 5 νησιά του Αιγαίου»

Ένα πρωτοποριακό έργο για την αύξηση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας, την βελτίωση της ποιότητας του ρεύματος, την μείωση των τιμολογίων και την υποδοχή ηλεκτρικών αυτοκινήτων στα νησιωτικά ηλεκτρικά συστήματα λαμβάνει χώρα σε 5 νησιά του Αιγαίου.

Workshop «Έξυπνη χρηματοδότηση και τεχνική υποστήριξη για δράσεις βιώσιμης ενέργειας στην Ελλάδα»

Η Πρωτοβουλία ManagEnergy της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου διοργάνωσαν workshop με θέμα: Έξυπνη χρηματοδότηση και τεχνική υποστήριξη για δράσεις βιώσιμης ενέργειας στην Ελλάδα, στις 14 Οκτωβρίου 2011 στην Αθήνα.

Δεκαπέντε Ελληνικοί Νησιωτικοί Δήμοι και τρεις Περιφέρειες στο Σύμφωνο των Νησιών

Με σημαντική Ελληνική συμμετοχή υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 12 Απριλίου 2011, το Σύμφωνο των Νησιών (pact of islands). Το Σύμφωνο των Νησιών (pact of islands) αποτελεί μια πολιτική δέσμευση των νησιωτικών αρχών για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε επίπεδο νησιού κατά 20% έως το 2020. Αποτελεί μια προέκταση του Συμφώνου των Δημάρχων και απευθύνεται μόνο σε νησιωτικές αρχές οι οποίες επιθυμούν να δηλώσουν έμπρακτα τη δέσμευσή τους για συμβολή στην πανευρωπαϊκή προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Συνέδριο με θέμα «Το Σύμφωνο των Νησιών και ο ρόλος των νησιωτικών αρχών στον αειφόρο ενεργειακό σχεδιασμό»

Με θέμα «Το Σύμφωνο των Νησιών και ο ρόλος των νησιωτικών αρχών στον αειφόρο ενεργειακό σχεδιασμό» το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων του Αιγαίου - ΔΑΦΝΗ και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διοργάνωσαν Ευρωπαϊκό Συνέδριο στις 12 και 13 Μαρτίου 2011 στην Ερμούπολη της Σύρου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.

Hμερίδα με θέμα «Χρηματοδοτήσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία για επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Εξοικονόμηση Ενέργειας»

Το Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου και το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων του Αιγαίου - ΔΑΦΝΗ διοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Χρηματοδοτήσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία για επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Εξοικονόμηση Ενέργειας» στις 18/11/2010 στην ΚΕΔΚΕ.

Το Ενεργειακό Γραφείο Ίου-Αιγαίου εξετάζει τις δυνατότητες διείσδυσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε νησιά

Εκπρόσωποι του Ενεργειακού Γραφείου Ίου-Αιγαίου συναντήθηκαν στην Κοπεγχάγη με εκπρόσωπο της Dansk Energi (Δανία) και συζήτησαν τις δυνατότητες εγκατάστασης δικτύου σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε επιλεγμένα νησιά του Αιγαίου.

Samsø (Δανία): Συνάντηση με Ευρωπαϊκά νησιά και δίκτυα νησιών για την προώθηση αειφόρων σχεδίων δράσης για την ενέργεια

Το Ενεργειακό γραφείο Ίου-Αιγαίου, όπως και το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων του Αιγαίου - ΔΑΦΝΗ εκπροσωπήθηκαν σε συνάντηση για τον αειφόρο ενεργειακό σχεδιασμό των νησιών, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Samsø Energy Academy στο νησί Samsø (Δανία) στις 28-29 Σεπτεμβρίου 2010 και στην οποία συμμετείχαν συνολικά 12 Ευρωπαϊκά νησιά και δίκτυα νησιών.

Συμμετοχή Δήμων και πολιτών σε επενδυτικά σχήματα ΑΠΕ

Εκπρόσωποι του Ενεργειακού Γραφείου Ίου-Αιγαίου συναντήθηκαν στο Aarhus με project developers έργων ΑΠΕ ειδικευμένους σε επενδυτικά σχήματα με τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών (ΟΤΑ και πολιτών).

Ενημερωτικά Δελτία
Δελτία Τύπου