Αρχική Σελίδα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας
Μελέτες - Ωρίμανση Έργων
Δόμηση & Κτίρια
Θεσμικό Πλαίσιο
Νέα - Εκδηλώσεις
Επικοινωνία - Σύνδεσμοι
Αρχική Σελίδα
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε το 2008 για την υποστήριξη των νησιών του Αιγαίου στον ενεργειακό σχεδιασμό και στην ανάπτυξη και ωρίμανση έργων στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας.
Ο στρατηγικός στόχος του ενεργειακού γραφείου είναι η αύξηση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα νησιά και η προώθηση τεχνολογιών και πρακτικών για ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας.
Οι κύριοι άξονες δράσης για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και ο συντονισμός των επαφών της τοπικής αυτοδιοίκησης με την κεντρική διοίκηση, τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας, τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, τις τοπικές κοινωνίες και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς. Μέσω αυτής της προσέγγισης το ενεργειακό γραφείο επιδιώκει αφ' ενός να ωριμάσει έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας μέχρι το στάδιο της χρηματοδότησης και αφ' ετέρου να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών ως προς την αποδοχή των παραπάνω έργων και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή και εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών στις σχεδιαζόμενες επενδύσεις.

Ενδεικτικές δράσεις που υλοποιούνται από το ενεργειακό γραφείο περιλαμβάνουν:

  • Στρατηγικός ενεργειακός σχεδιασμός
  • Εκπόνηση σχεδίων δράσης αειφόρου ενέργειας
  • Ενθάρρυνση νέων επενδυτικών σχημάτων
  • Υποστήριξη και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού στο τοπικό επίπεδο
  • Δικτύωση με άλλα Ευρωπαϊκά νησιά και σχετικές δομές
  • Ενίσχυση της ανταλλαγής εμπειρίας
  • Ενίσχυση του διαλόγου με τους πολίτες

Νέα - Εκδηλώσεις

Πρόσκληση σε Διαδικτυακό Σεμινάριο: "Υλοποίηση Έργων Βιώσιμης Ενέργειας από Νησιωτικούς και Αγροτικούς Δήμους - Υπέρβαση οικονομικών και τεχνικών εμποδίων - 25.11.2016

Το Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου σε συνεργασία με το Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οργανισμών και Περιφερειών για την Ενέργεια και το Περιβάλλον (FEDARENE) διοργανώνουν διαδικτυακό σεμινάριο όπου θα παρουσιαστούν επιτυχημένα έργα βιώσιμης ενέργειας που έχουν υλοποιήσει Δήμοι από νησιωτικές και αγροτικές περιοχές.

Δράσεις για τα έξυπνα νησιά στην Ελλάδα - 1 Αυγούστου 2016

Επισκόπηση των δράσεων του Δικτύου ΔΑΦΝΗ και του Ενεργειακού Γραφείου Αιγαίου σχετικά με την προώθηση της στρατηγικής των Έξυπνων Νησιών - Ενημερωτικό Δελτίο Τεύχος 1

1ο Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» - Μια σημαντική Ελληνική πρωτοβουλία - 24 Ιουνίου 2016

Με την παρουσία 40 περίπου εκπροσώπων των Ευρωπαϊκών νησιών από την Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Γερμανία, Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, Ολλανδία και Κροατία πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Ιουνίου στην Αθήνα το 1ο Φόρουμ για τα Έξυπνα Νησιά με πρωτοβουλία του Δικτύου Αειφόρων Νήσων Αιγαίου και Ιονίου - ΔΑΦΝΗ και του Ενεργειακού Γραφείου Αιγαίου.

Ανάδειξη και προώθηση της Κύθνου ως «Έξυπνο Νησί» - Επίσκεψη Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) - 17 Μαΐου 2016

Την Τρίτη 17 Μαΐου την Κύθνο επισκέφθηκε επταμελής αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΕΟΚΕ με τίτλο "Έξυπνα Νησιά στην Ευρώπη". Η επίσκεψη οργανώθηκε με την αρωγή του Δικτύου Αειφόρων Νήσων Αιγαίου και Ιονίου – ΔΑΦΝΗ και του Ενεργειακού Γραφείου Αιγαίου.

Διεθνές Συνέδριο «Λιμάνια, Θαλάσσιες Μεταφορές και Νησιωτικότητα: Περιβάλλον, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα», 10-11 Μαρτίου 2016, Πειραιάς

Με συμμετοχή πολλών και διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων συνέδρων πραγματοποιήθηκε στις 10 & 11 Μαρτίου 2016, στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά το διεθνές συνέδριο "Λιμάνια, Θαλάσσιες Μεταφορές & Νησιωτικότητα: Περιβάλλον, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα."Νέα διορία υποβολής προτάσεων για το βραβείο Roger Léron του Ευρωπαϊκού οργανισμού Fedarene - 15 Απριλίου 2016

Η FEDARENE, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οργανισμών και Περιφερειών για την Ενέργεια και το Περιβάλλον έχει αναγγείλει το Βραβείο Roger Léron, το οποίο θα βραβεύσει ένα άτομο ή οργανισμό για τη συνολική και μακροχρόνια προσφορά του (και όχι απλώς για την υλοποίηση ενός έργου) στην προώθηση της αειφόρου ενέργειας σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο στην Ευρώπη.

1ο Εργαστήριο για τα νησιά, την ενέργεια και την Ελληνο-Γερμανική συνεργασία - 15 Νοεμβρίου 2015

Καινοτομία, τοπική ανάπτυξη και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία ήταν οι λέξεις κλειδιά που απασχόλησαν τις εργασίες του διημέρου "Τα νησιά ως υποδοχείς καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα της ενέργειας", που οργανώθηκε από το Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου και το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου και Ιονίου - ΔΑΦΝΗ υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Friedrich Ebert Stiftung στις 9 και 10 Νοεμβρίου στην Αθήνα.

Το Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου γίνεται μέλος της FEDARENE - 1 Σεπτεμβρίου 2015

Το Σεπτέμβριο του 2015 το Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου έγινε επίσημα μέλος της FEDARENE. Η FEDARENE αποτελεί Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οργανισμών και Περιφερειών για την Ενέργεια και το Περιβάλλον και αποσκοπεί στο συντονισμό, την υποστήριξη και την εφαρμογή ενεργειακών και περιβαλλοντικών πολιτικών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Το Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου συμμετέχει στο 2ο Βαλκανικό Φόρουμ για την Περιφερειακή Συνεργασία - 22 Μαρτίου 2015

Το 2ο Βαλκανικό Φόρουμ για την Περιφερειακή Συνεργασία, που οργάνωσε το Ίδρυμα Rockefeller Brother Fund, έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη στις 19-21 Μαρτίου 2015. Στο Φόρουμ συμμετείχαν εκπρόσωποι από ένα ευρύ φάσμα φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Διεθνές συνέδριο «Έξυπνα Δίκτυα και Νησιά της Ευρώπης»

Με μεγάλη επιτυχία το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων του Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ) διοργάνωσε στην Αθήνα διήμερο διεθνές συνέδριο «Έξυπνα Δίκτυα και Νησιά της Ευρώπης», με κεντρικό ομιλητή τον Dominique Ristori, Γενικό Διευθυντή Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αποτέλεσε συνάντηση υψηλού επιπέδου για τις εταιρείες δικτύων και ενέργειας, τους παραγωγούς ανανεώσιμων πηγών, τις ρυθμιστικές αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τους ευαισθητοποιημένους καταναλωτές.

Ακαδημία Ενέργειας: Ολοκληρώθηκε ένας ακόμα επιτυχημένος κύκλος κατάρτισης

Με πολύ μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία ολοκληρώθηκε ο κύκλος 2013 της Ακαδημίας Ενέργειας, ενός προγράμματος κατάρτισης στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο 3ος κατά σειρά κύκλος (Ιούλιος 2013 - Ιανουάριος 2014) διοργανώθηκε με την υποστήριξη της αντιπροσωπείας του Ινστιτούτου Friedrich Ebert στην Ελλάδα έπειτα από την μεγάλη ανταπόκριση που έλαβε η Ακαδημία Ενέργειας κατά την περίοδο 2009-2011.


Αν είστε μέλος, παρακαλώ εισάγετε κωδικό για πρόσβαση στις σελίδες μελών:


Ημερίδα «Αειφόρος Ενέργεια και Προτεραιότητες για την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε.»

Με μεγάλη συμμετοχή και σημαντικές εισηγήσεις ολοκληρώθηκε η ημερίδα που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EASME δια του Managenergy) και το Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου για τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας..

Ενημερωτικά Δελτία
Δελτία Τύπου


ΧΟΡΗΓΟΙ